FİRARİ MÜRDÜM ÇİÇEĞİ kitabım ÇIKTI okudunuz mu ?

7.5.15

Sarı SAltık Türbesi / Hozat-Tunceli

1938 yılında Sarı Saltık 32 pir evlatlarımız devlet tarafından topluca katledirek 3 gün açıkta kalıyor canezeler ve hozat halkımız canezelere 3 gün açıkta kalan canezelere yanaşamıyorlar askeriyenin zulümünden dolayı.Daha sonra hozat halkı akrabalarını topluca buraya defnediliyor. Katliyama uğrayanların hepisi çok önemli,ama öyle bir isim varki Haydar Saltık 1938 yılında emekli binbaşı,diyab ağanın kızıyla evli ve hanımı çocukları akrabaları topluca askeriye tarafından ölüme götürürken bin başı resmi elbiselerini giyiyor ve diyorki  "bizi öldürecekler ölümden korkmuyoruz ama ölürken resmi t.c nin binbaşı elbiselerini giyerek ölüme gideceğim hizmet ettiğim askeriyeye ve t.c devletine dert olsun " diyerek anlamlı bir tavır takınıyor. Haydar saltıgın gözlerinin önünde arkadan elleri ağaca bağlıyken 31 tane Pir Sarı Saltık evladı kurşuna diziliyor,daha sonrada kendisini süngüleyerek kadlediyorlar. 32 Sarı Saltık evladı sarı Saltık köyünden toplanırken bazılarını halk kaçırıyor katliamdan, kaçıramadıklarınıda askeriye topluca Katliyama götürüyor.
1937-1938 de dersimde yapılan soykırımda eski ismi Sarı Saltık (yeni ismi Karaca köyü) Sarı Saltık ailesinde 32 insanın katledildiği,kadın,erkek,çocuk demeden haince öldürüldüğü toplu mezar yerlerinin bulundugu yerin vidyosunuda bana izin verdiklerinden ilk defa ben yayınlayacağım.
Sarı Saltık ocagımızın Piri Erol Saltık ile irtibata geçmek isteyenler 05369816797 (avukat, araştırmacı ve pirlerine düşkün aleviler) Gsm numarasını veriyorum
Metin Güler(https://www.facebook.com/guler.metin.524?fref=photo)
..............................................................................................
VİKİPEDE GÖRE SARI SALTUK DEDE KİMDİR (ö.1297/1298
Anadolu ve Rumeli'nin fethi sırasında önemli rol oynayarak efsaneleşen bir halk kahramanı. Birçok kaynak tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin talebelerinden[2] Mahmud Hayran'ın müridi[3], Hacı Bayram-ı Veli'nin oğullarından,[4] veyahutta Rufai tarikâtının kurucusu olan Ahmed Er Rufai'nin tâkipçisi[5], 16. yüzyılda ise Kanunî Sultan Süleyman'ın meşhur Şeyhülislamı Ebussuud Efendi tarafından çıkarılan bir fetva ile Hıristiyan bir keşiş[6] olduğu öne sürülen, Türkmen-Bektaşi/Alevi inanç önderi. Efsanevî şahsiyet kimliğini daha yaşarken elde ettiği söylenmektedir. Hayatını anlatan Saltukname destanı, bu 13. yüzyıl alperen inin savaşlarını ve çeşitli kerametlerini konu almaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin müridlerinden olan Sarı Saltuk'un Anadolu ve Balkanlar`da çok sayıda türbesi bulunmaktadır. Bu türbelerin bazıları Müslümanların yanı sıra Hristiyan ahaliler için de ziyaret yeri konumundadır. Saltukname’de Sarı Saltuk`un on iki mezarı olduğu belirtilmektedir. Sarı Saltuk, beylerin ve kralların mezarına sahip çıkmak isteyeceklerini söyleyerek her isteyene verilmek üzere birer tabut hazırlamalarını vasiyet etmiştir. En ünlü Sarı Saltuk türbesi halkının 13. yüzyılda İslamiyet'e geçmesine önayak olduğu rivayet edilen İznik'te bulunmaktadır. Saltukname'nin çeşitli yerlerinde Sarı Saltuk'un yer altından şifalı sular çıkardığı anlatılmaktadır.Çok ilginçtir ki Bosna-Hersek Balagay Şehrinde bulunan Tekkesi Buna Irmağının çıktığı,gözenin bulunduğu kocabir kayanın dibindedir. Asıl mezarının Romanya'nın kuzeyinde Dobruca bölgesindeki Babadag kasabasında olduğu sanılmaktadır.Kendisine bağlı Bektaşikerin yaşadığı Türkiye'de İznik'in yanı sıra Diyarbakır, Tunceli, Bor (Niğde), İznik, Rumelifeneri (İstanbul), Babaeski; Makedonya'da Ohri, Arnavutluk manisa nın alaşehir ilçesinin yeşilyurt kasabasında ve Bosna-Hersek'te türbeleri bulunmaktadır. Sarı Saltuk'un hayatını anlatan Saltukname Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem'in (sonradan Cem Sultan ismiyle tarihe geçecektir) şehzadeliği esnasında verdiği talimat üzerine Ebu'l Hayr er-Rumi tarafından yedi senelik bir çalışma sonucunda Türk sözlü geleneğinden toplanarak 1480 yılında tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır. Bu eserin bir başka ilginç noktası da, yazıya geçirilmiş ilk Nasreddin Hoca hikâyesini içermesidir. Saltukname yeni Türk harfleriyle tam metin olarak yayıma Şükrü Halûk Akalın tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışma 1987 - 1990 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üç cilt olarak yayımlanmıştır. Sarı Saltuk hakkında bilgi veren başka önemli kaynak da Evliya Çelebi Seyahatname’sidir. Ayrıca, bazı tarih kitaplarinda da Sarı Saltuk ile ilgili çeşitli bilgiler bulunmaktadir. Bunlara örnek olarak Yazıcıoğlu Ali'nin Tevârih-i Al-i Selçuk adlı eserini sayılabilir. İslami rivayetlere göre Sarı Saltuk, Peygamber ve Hacı Bektaş neslinden gelen Türkmen bir er olarak bilinir. Bu erin şeceresi bizzat Nakib'ül Eşraflık kayıtlarında geçer. Sarı Saltuk soyunun bir kolu Tunceli ilinin Hozat ilçesindedir. Burada Sarı Saltuk'un türbesi ve onun soyundan gelenler bulunmaktadır. Bu aileler Sarısaltık, Akdoğan,Yurt, Yer, Kılıçaslan, gibi temsilcilere sahiptir. Karadeniz'in İstanbul Boğazına girişindeki Rumeli Feneri içinde bir türbesi vardır.

Not: Vikipedi, özgür ansiklopedi (http://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1_Saltuk) den alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sizin Yorumunuz.!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...