FİRARİ MÜRDÜM ÇİÇEĞİ kitabım ÇIKTI okudunuz mu ?

24.7.15

Kimlerdensin Yegenim


Gardaş Dabah Kemal da geçinmiş. Birer birer gidiler. Aynen şeherin yıhılması gibi. Bi nesil gaybolup gidecek. Geriye galanlar matal annadur gibi "-Ahan şuda vardı, bu da vardı, felanca da yaşamışdı, filanca da bu alemde vardı, şöle de yapmışlardı, böle de demişlerdi" diyecekler. Bi zeman sona onnarda unudulup gidecek. Kimse kimseyi tanımaz bilmez hale gelecek. Cenab-ı Allah bu gaydeyi bele gomuş, heç bi şe baki degil bu alemde. O ne hoş sölemiş söleyen :
" Dünyasına dünyasına
Aldanma dünyasına
Dünya benim diyenin
Dün gettik dün yasına"
Oğul hanı gayabaşının altından yol yapılırken, yol ordaki mezerlikden geçmişdi. Dediler ki herkeş gelip mezerine sahap çıhsın. Sahabı olan sahap çıhtı. Sahabı olmıyan n'oldu ? Ahan o goca dozer bıçağını nası torpağa dayadısa torpağın altından dersin gemik fışgırdı. İnsan gemigi. İnsan oğul insan. İnsan golu, bacağı, gaburgası, kafası... Yernen bi tene oldu. O insanlarda yaş yaşamış gün görmüşdü. Kimin nesidi ? Nası yaşadı ? Nası öldü ? Ne bilen oldu ne merak eden.
Kimi kimsesi yoh muydu ? Varsa nerdeydi ? Heç mi oğulu uşağı galmamışdı ? Gemiklerine olsun sahab çıhacak bi insan evladı bırahmadı geriye. Yohsa heppi bize ibret olsun diye mi yerden tikildi garşımıza çıhtı o insan gemikleri?
Ah oğul ? Ah !....
Şeher yıhıldı diye ben çoh hayıflanim ya. Boş laf yegenim. İnsanlık yıhılmış asıl.
Atasını ecdadını kökünü nesebini bilmeden insan insan olur mu ?Ahan bu kökünü unudan adamlar gendi çağalarına ne annadur ? "-Oğlum benim köküm köcegim yoh ! Ben gökden zembille indim" mi deyiler ? Annamim ki !
Şeherin şeher zemanında her bi adamın bi aslı nesli vardı. Bi sülalesi atası ecdadı vardı. Her kimi ki gördün o adamın ne olduğunu kimin nesi kimin fesi olduğunu sülalesini bildikleyin bilirdün. Heç kimse de sülalesini sahlayamazdı. Gendi sülalesinin ne ayarda olduğunu bilürdü. Sorduhleyin ayarsız bi sülalede olsa sölerdi. E adama sordun "- Yegenim sen kimlerdensin ?" Heç düşünebili misin adam " - Ben heç kimselerden değilim" diyecek. E o zaman sen picsin oğlum derlerdi adama. Buralı degilsen başga, amma buralısan mutlak muhakkak bi sülalen vardır. Amma Küçükefendigillerden, Ferizogilden, Kambalahlıgillerden, Saçlı Hocagillerden, Çorbaçılıgilden, Goçaligilden, Kafaflardan,
Dabahlardan, Daldikligilden, Nasufoğullarından, Hocazedelerden, amma bi başgasından helbet bi yerdensin.
Her adamın sülalesi olduğu kimin sülalesinin nerden geldigi de herkeşce bilinürdü. Mesela Zombogilin Zekeriya dedükleyin kimdir ? Emisi, babası, bibisi, ezesi, dedesi kimlerdir. Gendi nası bi adamdır ? Bilirdin. Niye Zombogil denmiş. Mutlak bi sebebi vardır. Sağırmüftügili duymuş musuz ?
Sağırmüftügiller geniş bi sülaledir. Bunnarın ecdadından bi müftü yaşamış. Böyük bi zatmış. Müftümüş. Bi gün genç bi esgüketek bi şe sormaga huzura girer. Amma gorhudan amma başga bi şeden her nese, bi gabahet işler, müftü o gader böyük adam ki onu mahcub etmemek için sağır gibi davranır :
- "Ne diyisin gızım ! Gulağım duymi ! Bağır ki duyam" der. Hatun her bağırdıhça o gine duymimiş gibi yapar, en ahırı garşısındakini sağır olduğuna inandurur rahatladur. Amma adı da sağır müftü galır. Sağırmüftügillerden dedin mi o adamın bu mübarek zatın ahfadı olduğunu bilirsin. Sülale adı gibi bi de lakap vardır. O da başga bi şe. Hanı derler ya yigit namıyla anılır diye. Adamın yapdığı ettigi bi şe ona lakap olur. Mesela Cindilli Ehsan. Mesela Cınıvız Ali. Mesela Avcı Mamoş. Mesela Dabah Kemal. Mesela Poto Hüsen. Mesela Boynugalın Mamo. Mesela Şüşnazlı Abo. Şindi Lodo Ehsan'a niye Lodo demişler. Allah bilür gene Daldikli Osman'ın işidir. Daldikli o zevallıya çoh etmişdir.
Bunnar barabar yemenicilik etmişdir. Lodo saf temiz adam. Osman Malum.
Kolo Hocayı Serahatun camisinin ögünde yahalamış.
- "Hocam demiş. Camiden yemeni çalınmış dört beş sefer. Ahan bu bizim Ehsan dört beşdir tükene eski yemeni getirip tamir edi, hele sen bi takib et ! demiş. Ehsana getmiş :
- "Una Ehsan demiş Hocayı bi gaç sefer gızdırdım ya, bahan eyice zıt getdi. Ahan şunun yemenilerini bi sahla da gülek" demiş. Lodo - "Yoh ! Olmaz" demişse de Osman ağzından girmiş burnundan çıhmış Lodoyu ikna etmiş.Lodo namazdan sona camiden sine sine çıhmış Hocanın yemenilerini goynuna soharken Hoca ense kökünden yahalamış ;
"Unan gaç gündür neçe adamın canını yahdın gel baham buraya" demiş. Osman'ın düzeni olduğu ortaya çıhana ten garibi epey örselemiş. E Tabi onun da adı galmış Lodo.
- "SEN KİMLERDENSİN YEGENİM ?"........

(Alıntı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sizin Yorumunuz.!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...