FİRARİ MÜRDÜM ÇİÇEĞİ kitabım ÇIKTI okudunuz mu ?

23.10.15

Özel Melek Duası


Sübbuhun kuddûsün rabbilmelâiketi verruhirabbi’l erbab. Subhanellahil aliyyil’azim.

Bütün meleklerin rabbi olan Allah’a tesbih ederim. Her şeyin rabbi yaratıcısı olan yüve ve şanı büyük Allah’a tesbih ederim


Sübhane men teazzeze bilkudrati velbekâi ve kahhara ıbâdehü bilmevti velfenâi. Sübhane’l hakemi’l adli sübhane zi’lcelali ve’l ikram lailahe illallahü’l azim. Amentü billahi’lazim lailahe illallahü’lazim. La havle velâ kuvvete illa billahi’l aliyyi’l azim.

Sonu olmayan ve her şeye gücü yeten en yüce olan Allah’ımı tesbih ederim. Kullarını ölüm ve yok olup gitmekle kahreden Allah’ımı tesbih ederim. Adaletle hükmeden şeref ve ikram sahibi olan Rabbimi tesbih ederim. En yüce olan Allah’tan başka ibadete layık başka varlık yoktur. Yüce Allah’a iman ederim. Günahlardan kurtulmak ve ibadetleri güçlendirmek yüce ve azameti büyük olan Allah’ımın yardım etmesiyle gerçekleşir.

                                                       *****

Sihir ve negatif etkiler altında zor durumda kalındığında bu duayı 1001 defa okuyun ve meleklerden yardım dileyerek Allah’a sığının.

Felemma elkav kale Musa ma’citum bihi’s sihru. İnnellahe seyübdiluh. İnnellahe la yuslihu amele’l müfsidin.

Sihirbazlar (iplerini ve asalarını)yere atınca Musa şöyle dedi: Sizin bu yaptığınız düpedüz bir sihir. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah bunu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah fesatçıların, düzenbazların işlerini başarıya ulaştırmaz.

                                                                    *****
Yaşamınızda bolluk ve bereketi çekmek sıkıntılardan kurtulmak için bu duayı okuyun. Baş melekleri enerjileriyle davet edin ve Allah’tan yardım dileyin. Mutlaka abdest alıp besmeleyle başlayın. Her gün 21 kez okuyun etkisini görün.

İnnellahe  hüver Rezzaku zul kuvvetil metin. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Muhakkak ki Allah rızık veren güç ve kuvvet sahibidir.Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur.
……………….
Yaşamınızı yeniden yapılandırmak pozitif etkileri çağırmak, güçlü olmak, kötü niyetlerden sıyrılmak ve korunma altında bulunmak için geceleri melekleri yaşamınıza davet edin.  Her zaman Allah’ın ve meleklerin sizi duyduğunu bilin.

                                                                       *****

Kadir suresi -Tekasur suresi – İhlas suresi – Felak suresi – Nas suresi – Fatiha suresi – Salavat-ı şerife suresi  Bu sureleri 7 şer defa okuyun.
         
Her zaman bahsettiğimiz gibi Melek enerjisiyle çalışmak nefsi ve ego’yu aslında geride bırakmak ve yeni bir manevi yaşamı çağırmaktır. Nefsinizden arınmak ve manevi güç için sabah saatlerinde bu dua ile güne başlayın. Güç ve destekler için baş Meleklerden yardım isteyin.

Mine’l abdi’z zelil. İle’l mevla’l celil. Rabbi inni messeniye’ddurru ve ente erhamü’rrahimin. Allahümme bi hakkı Muhammeddin ve ali Muhammeddin ikşif durri ve hemmi ve ferric ğammi.

Zelil olan kuldan celil olan Mevla’ya yarabbi bana sıkıntı isabet etti. Muhakkak ki yüce bağışlayıcı sensin. Allah’ım Muhammed’in ve âlinin hürmetine sıkıntımı kederimi ve hüznümü gider.
                                                                 *****
Manevi gelişim ve başka boyutlara yakın olabilmek için her zaman İNŞİRAH SURESİ’ni okuyun. Bu sure ile gönül gözünüz, üçüncü gözünüz açılacaktır. İstekleriniz ve farkındalığınız gelişecek. İnşirah suresi kendini aşmak ve meleklere Allah’a yakın olmak isteyenlerin rehberlerindendir.

İNŞİRAS SURESİ
Elem neşrah leke sadrek ve vada’na anke vizreke Elleziy enkada zahreke Ve refa’na leke zikreke Feinne me’al’usri yüsren İnne me’al’usri yüsren Feiza ferağte fensab Ve ila rabbike ferğab

Rahmân ve Rahim olan Allah’ın adıyla Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan ve bu şekilde sana eziyet veren yükünü ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet, o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldığında yine kalk yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep ona doğrul.
                                                 *****
Kuranı kerimin en değerli ayetlerinden olan Ayete’l Kürsi sizi korur ve sezgiselliğinizi artırır. Kötü niyetli kişilerle etkilerden de korunmanız için bu ayetle yola devam edin.
                      
                                                            *****

AYETE’L KÜRSİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.
…………………
Eğer aynı gün yirmi dört saat içinde İhlas suresini 1001 defa okur ve tamamlarsanız bu esnada Melek enerjisiyle çalışır inanır ve teslim olursanız yaşamınızda çok özel etkiler hasıl olur.

                                                                              ****
İHLAS SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

 Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir. Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurtulmadı. Ona bir denk de olmadı.

Meleklere yakın başka bir dua:
Allahümme inni es’elüke ya rahmanü ya rahimu ve ya cârel müstecirine ve ya emânel hâifine ve ya imade la imade lehü ve ya senede men lâ senede lehü ve ya zuhramen la zuhra lehü ve ya hıfzed duafai ve ya muhsınü ve ya mücemmilü ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü ve ya aziz.  Entellezi secede leke sevadül leyli ve dav’ün nehari ve şüaüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nur’ul kameri ya Allahü ya Allahü ya Allahü la şerike lek. Es’elüke en tusalliye ala Muhammedin ve ala âliMuhammed.

 NoT:Melekler Ve Dünyanın Kurtuluşu(T.Işınsu) adlı siteden alınmıştır.2 yorum:

Sizin Yorumunuz.!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...