FİRARİ MÜRDÜM ÇİÇEĞİ kitabım ÇIKTI okudunuz mu ?

7.3.16

Dersim Ovacık


Ovacık ilçesi, Dersim’e 65 Km. uzaklıktadır. İlçenin  kuzeyinde Erzincan ili,  doğusunda Pülümür ve merkez ilçe, güneyinde Hozat, batısında Erzincan ili ve  Çemişkezek ilçesi bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 1300 M. olup, en yüksek  noktası (3071 M.) ziyaret tepesidir. En önemli akarsuyu Munzur çayıdır. Diğer  önemli akarsuları ise çevredeki yüksek alanlardan topladıkları suları belirli  aralıklarla Munzur Nehrine döken Kızılca Suyu, Kuru Dere, Boğaz Deresi, Arel  Deresi, Paşadüzü Deresi, Değirmendere, Aksu Deresi, Mercan Suyu ve Çayüstü  Deresidir. İlçede mera alanlarının en büyük payı aldığı görülür ki, en önemli  ekonomik faaliyetin hayvancılık olmasının önemli sebeplerinden birisi budur.  İlçenin kuzeyi boydan boya çıplak kayalık alanlarla çevrilidir ve burada sadece  belirli mera alanlarında yaylacılık faaliyeti yapılmaktadır. İlçede yer alan  fundalıklar yeni yetişen veya tahrip edilerek bozulmuş ağaçlık alanları temsil eder  ki; buraların eskiden tamamı ile orman alanı olduğu bilinmektedir.

 Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Genelde tahıl yetiştirilen  ilçede ,sulanan topraklarda sebzecilik yapılır.Ova köylerinde patates, fasulye,  buğday ve darı ziraati yapılır .İlçenin kuzey ve batı kesimlerinde yetiştirilen  kenger bitkisinden sakız elde edilir ve önemli gelir sağlanır.Hayvancılık da ilçenin  ekonomisinde önemli yer tutar. Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra arıcılık  da önemli bir geçim kaynağıdır.Topraklarında zengin kömür yatakları olmasına  rağmen madencilik gelişmemiştir.İlçede ince halı dokumacılığı yaygındır.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Munzur vadisi milli parkının büyük kısmı ilçe topraklarında yer alır .Milli park sahası içinde senelik üretimi 200.000 adet  olan bir alabalık üretim tesisi kurulmuştur.


 1230'lu yıllarda, Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliğine giren yörenin, 1514  yılında Çaldıran savaşından sonra Osmanlı devletinin sınırları içerisine girdiği  bilinmektedir. Tanzimat hareketleri ile yapılan idari düzenleme sonucu olarak,  1879 yılında Hozat merkez olmak üzere Dersim vilayeti kurulunca buraya  bağlanan Ovacık, 1886 yılında Mamüret-ül Aziz (Elazığ) vilayetine bağlanmıştır.  1908 yılında ilçe teşkilatı Yeşilyazı (Zeranik) bucağı merkezinde teşkilatlanmış,  1936 yılında Dersim ili teşkil edilince bu ile bağlanmıştır. 1937 yılında ilçe  teşkilatı, Yeşilyazı (Zeranik) bucağından kaldırılarak bugünkü ilçe merkezi olan Pulur Köyü üzerine Ovacık ilçesi olarak teşkil edilmiştir.

NoT: http://www.dersimdernegi.com sitesinden alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sizin Yorumunuz.!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...